Albigowa - Sadowniczo Szkółkarski Zakład Doświadczalny

Technologie

Królestwo rośliny
Podkrólestwo naczyniowe
Nadgromada nasienne
Gromada okrytonasienne
Podgromada Magnoliophytina
Klasa Rosopsida
Podklasa różowe
Rząd różowce
Rodzina różowate
Rodzaj aronia
Gatunek aronia czarnoowocowa

Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) - gatunek krzewu należący do rodziny

Różowatych. Pochodzi ze wschodnich wybrzeży kontynentu północnoamerykańskiego, na którym występuje wstanie dzikim. Jest rośliną owadopylną, ale przy złej pogodzie następuje samozapylenie. Owoce osiągają zwykle dojrzałość po 3 miesiącach od kwitnienia.

Aronia czarnoowocowa charakteryzuje się dużą odpornością na mróz. Również pąki kwiatowe i kwiaty zazwyczaj nie cierpią od przymrozków wczesno-wiosennych. Można ją więc uprawiać z powodzeniem na terenie całego kraju.
Roślina o niewielkich wymaganiach glebowych, dobrze rośnie także na glebach IV i V klasy. Spotykana równie często na terenach podmokłych, jak i bardzo suchych. Toleruje niskie temperatury sięgające -35° C. Preferuje stanowiska od w pełni nasłonecznionych do półcienia. Aronia dość płytko się korzeni i dlatego krzewy można sadzić na terenach o stosunkowo wysokim poziomie wód gruntowych (0,7 -0,8 m).

Planując produkcyjne nasadzenia aronii czarnoowocowej powinniśmy wiedzieć, że wczesny plon produkcyjny już w II do IV roku po posadzeniu możemy uzyskać  jeśli sadzimy krzewy dwuletnie i rozmnażane sposobem wegetatywnym, a nie generatywnym przez wysiew nasion. Do zakładania plantacji towarowych należy używać genotypów o znanych cechach genetycznych. Takim genotypem rozmnażanym sposobem wegetatywnym jest genotyp z Albigowej o roboczej nazwie "Galicjanka" ("Albigowianka").

Ponieważ krzewy aronii sadzimy na co najmniej 15 - 20 lat, a po posadzeniu krzewów walka z chwastami, zwłaszcza trwałymi (wieloletnimi) jak perz, oset, rumian, mlecz, powój, czy ostrożeń jest stosunkowo trudna, dlatego pole przeznaczone pod nasadzenia aronii powinno być starannie odchwaszczone. W tym celu stosujemy jako przedplon rośliny wyniszczające chwasty - jak mieszanki zbożowo - motylkowe, gorczycę (dwukrotny wysiew w okresie wegetacyjnym). Niezależnie od metod agrotechnicznych, często należy zastosować późnym latem na około dwa miesiące przed sadzeniem środek chwastobójczy.

Jeżeli istnieje taka możliwość dobrze jest zastosować obornik w ilości  30 – 40 ton/ha.

Nawożenie mineralne winniśmy zastosować po przebadaniu gleby na zawartość składników pokarmowych.

Najlepszym terminem sadzenia - jak i w przypadku innych gatunków roślin sadowniczych jest jesień - (październik listopad). Jeśli z jakichkolwiek względów musimy sadzić wiosną, musi to być wczesna wiosna (koniec marca do połowy kwietnia).

Aronię sadzi się najczęściej systemem rzędowym, przy czym rozstawa sadzenia zależy od wielkości plantacji oraz od tego czy będziemy stosować zbiór ręczny czy mechaniczny (kombajnem). Najlepiej gdy rzędy biegną północ – południe (występują wtedy najlepsze warunki świetlne).

Przy zbiorze ręcznym polecić należy rozstawę 3 m rząd od rzędu i 1,5 m roślina od rośliny w rzędzie, czyli około 2200 szt.l ha. Na słabszych glebach w rzędach możemy stosować rozstawę co 1m wówczas sadzimy na 1 ha ok. 3300 szt. krzewów.

Albigowa - Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny
37-122 Albigowa k/Rzeszowa, 'trasa E4 kierunek Przemyśl'
woj. podkarpackie; e-mail: sady@albigowa.com.pl