Albigowa - Sadowniczo Szkółkarski Zakład Doświadczalny

O zakładzie

Zadania jakie postawiono przed nowo powstałym zakładem można w skrócie przedstawić w trzech punktach:    

W okresie swej działalności zakład miał wiele osiągnięć produkcyjnych, naukowo-badawczych jaki i upowszechnieniowo-wdrożeniowych.

Do najważniejszych możemy zaliczyć:

Aktualnie gospodarstwo liczy 207 ha ziemi z czego sady jabłoniowe zajmują powierzchnię 93ha, (galeria zdjęć) sady wiśniowe 38 ha, sady gruszowe 8 ha, pozostałe sady 6 ha ( czereśnie, brzoskwinie, śliwy ), szkółki i mateczniki 11 ha, plantacje: truskawek 3 ha, porzeczki czarnej 4 ha, aronii 8 ha, łąki i pastwiska 11 ha zabudowania 6 ha drogi i place 4 ha, pozostałe grunty użytkowane są rolniczo.
 
W ramach naszej działalności prowadzimy praktyczne szkolenia dla uczniów i studentów, służymy również fachową radą wszystkim zainteresowanym w unowocześnianiu swojej produkcji sadowniczej jak i szkółkarskiej. 

W zakresie prac naukowo-badawczych współpracujemy między innymi z:

Zakład jest członkiem:

Plantacja aronii to naszej selekcji genotyp pod nazwą Albigowianka.

Produkcja szkółkarska drzew i krzewów owocowych prowadzona jest pod potrzeby własne jak również na sprzedaż dla sadowników i działkowców.

Na terenie Zakładu prowadzimy punkt sprzedaży materiału szkółkarskiego owocowego i ozdobnego, prowadzimy także sprzedaż detaliczną owoców.

W procesie produkcji sadowniczej i szkółkarskiej stosujemy najnowsze technologie w znacznym stopniu poprawiające wydajność jak i jakość uzyskiwanej produkcji.

Zakład dysponuje dużą bazą przechowalniczą na owoce i materiał szkółkarski.

Zmodernizowana chłodnia na owoce zdolna jest pomieścić 800 ton jabłek, które są przechowywane w kontrolowanej atmosferze w systemie ULO, zapewnia to bardzo dobrą jakość owoców po okresie przechowania.

Do ochrony naszych sadów stosujemy opryskiwacze tunelowe holenderskiej firmy Munckhof i polskiej firmy Krukowiak - zapewniają one bardzo dobrą jakość wykonywanych zabiegów, dużą oszczędność środków ochrony roślin, oraz skuteczną ochronę środowiska naturalnego.

W procesie produkcji owoców stosujemy integrowane metody ochrony co czyni naszą produkcję bezpieczną dla konsumenta na co uzyskujemy stosowne certyfikaty.

W ramach naszej działalności prowadzimy praktyczne szkolenia dla uczniów i studentów, służymy również fachową radą wszystkim zainteresowanym w unowocześnianiu swojej produkcji sadowniczej i szkółkarskiej.

Albigowa - Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny
37-122 Albigowa k/Rzeszowa, 'trasa E4 kierunek Przemyśl'
woj. podkarpackie; e-mail: sady@albigowa.com.pl