Albigowa - Sadowniczo Szkółkarski Zakład Doświadczalny

Rys historyczny

Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej powstał z dniem 1 lipca 1966 roku jako jeden z 13-tu terenowych zakładów doświadczalnych ISiK w Skierniewicach. Założycielem Zakładu był ówczesny dyrektor ISiK w Skierniewicach prof. S. A. Pieniążek.

Zakład przejął tereny i zabudowania po Państwowej Stadninie Koni, która przed wojną należała do Ordynacji Potockich, gdzie od wielu lat prowadzona była hodowla koni. ( historia Stadniny Koni przedstawiona jest na str.www.albigowa.com.pl/stadnina)

Pierwszym dyrektorem SZD w Albigowej a zarazem jego organizatorem został dr inż. J Kleparski pracownik naukowy ISiK w Skierniewicach.

W okresie swej działalności zakład miał wiele osiągnięć produkcyjnych, naukowo-badawczych jaki i upowszechnieniowo-wdrożeniowych.

Do najważniejszych można zaliczyć:

Po 31-dnio letnim okresie działalności zakład został sprzedany przez ISiK w Skierniewicach Panom A. Dziugieł i J. Bytnar, którzy z dniem 1 marca 1997 roku na bazie SZD utworzyli Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny

Albigowa - Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny
37-122 Albigowa k/Rzeszowa, 'trasa E4 kierunek Przemyśl'
woj. podkarpackie; e-mail: sady@albigowa.com.pl